Як правильно заповнити листок непрацездатності працівника!

Заповнюється листок непрацездатності закладом охорони здоров’я, але щоб не було проблем з його оплатою, він повинен бути заповнений правильно. Працівник перед тим, як забирати листок непрацездатності з медичної установи, повинен самостійно перевірити усі дані, внесені до нього. Обов’язково на лицьовій частині листка непрацездатності (далі-ЛН) повин...

Read More

ІНСТИТУТ РЕАДМІСІІ ОСІБ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Анотація. У статті досліджено наукові підходи щодо місця реадмісії осіб у правовій системі. Визначено, що реадмісія осіб є інститутом міжнародного міграційного права як комплексної галузі міжнародного права. До її структури входять норми інших базових га­лузей міжнародного права та вторинних для неї галузей внутрішньодержавного права, що стосуються...

Read More

Правове забезпечення фінансування СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Розглянуто основні недоліки правового забезпечення фінансування сфери охорони здоров’я в Україні та шляхи їх усунення. Проаналізовано правові засади медичної рефо­рми й основний принцип, на якому ґрунтується автономія медичних закладів,  «па­цієнт  гроші». Розглянуто випадки доступу до інформації про пацієнта без його згоди. Сформул...

Read More

УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ РЕФОРМИ ТА ЄВРОПЕРСПЕКТИВИ

Висвітлено проблему удосконалення публічного управління сферою охорони здоров’я. Наголошено на важливості забезпечення медичних прав громадян під час реалізації реформи системи охорони здоров’я. Зро­блено висновок про ефективність реформи та її відповідність позитивному досвіду країн Європейського Союзу. Виокремлено недоліки, що супроводжують хід п...

Read More

ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PREREQUISITES OF INTRODUCING OF INSTITUTE OMBUDSMAN OF EUROPEAN UNION

Стаття присвячена дослідженню причин та умов запровадження інституту омбудсмена в інституційну та правову систему Європейського Союзу. Вивчено історичні та політичні чинники, які вплинули на закріплення інституту омбудсмена Європейського Союзу. Розглянуто шляхи пошуку моделі інституту омбудсмена Європейського Союзу, яка б відповідала інтересам краї...

Read More

Адвокат Книш Сергій Володимирович

Адвокат Книш Сергій Володимирович

Досвід у сфері права з 1999 року, адвокат – з 2004 року. Кандидат юридичних наук. Громадський діяч. Спеціалізується у міжнародному праві, міграційному, корпоративному, господарському, цивільному медичному, кримінальному праві. Про себе у професії говорить так: «У будь-якої проблемної ситуації є декілька способів її вирішення».

Read More

Адвокат Книш Зоряна Ігорівна

Адвокат Книш Зоряна Ігорівна

Досвід у сфері права з 2004 року, адвокат – з 2011 року. Арбітражний керуючий з 2006 року. Спеціалізується у праві інтелектуальної власності, банкрутстві, господарському, цивільному та сімейному праві.

Read More

Адвокат Мартинюк Сергій Іванович

Адвокат Мартинюк Сергій Іванович

Досвід у сфері права з 2006 року, адвокат – з 2012 року. Спеціалізується у адміністративному, податковому, цивільному, господарському та корпоративному праві. Про себе у професії говорить так: «Керуюсь принципом порядності. Як зазначав Арістотель «Порядність – це здатність чинити свідомо і справедливо там, де не передбачена дія закону». Мобільний т...

Read More

Адвокат Довгун Надія Василівна

Адвокат Довгун Надія Василівна

Досвід у сфері права з 2008 року, адвокат – з 2011 року. Спеціалізується у митному, цивільному та господарському праві, у кредитних та трудових спорах.Про себе у професії говорить так: «Не я обрала професію, а професія – мене. Принципами по життю, в т. ч. і на професійному поприщі – принциповість та відповідальність». Мобільний телефон: +3809746874...

Read More

Адвокат Яремчук Руслана Романівна

Адвокат Яремчук Руслана Романівна

Досвід у сфері права з 1999 року, адвокат – з 2004 року. Спеціалізується у цивільному, сімейному, господарському, корпоративному та транспортному праві. Мобільний телефон: +380677518877 E-mail: advocat2010@ukr.net 

Read More