06 Бер

Щодо співмірності заходів забезпечення позову в цивільному процесі

Відповідно до частини другої статті 149 ЦПК України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення...

28 Лют

Про погодження меж земельної ділянки

Стадія погодження меж земельної ділянки при виготовленні землевпорядної документації є допоміжною та складовою кадастрових зйомок. Із цього не слідує, що у випадку відмови суміжного землевласника або землекористувача від підписання відповідного докум...

28 Лют

Банкрутство фізичної особи

З 21 жовтня 2019 року, з вступом в дію  Кодексу України з процедур банкрутства, стало можливе банкрутство фізичних осіб. До прийняття Кодексу з процедур банкрутства, можливість стати банкрутом мали лише юридичні особи та фізичні особи-підприємці...

26 Лют

Щодо необхідності сплати судового збору за позовну вимогу про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні

Відповідно до положень Закону України «Про оплату праці», заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або вповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним ро...

16 Жов

Як правильно заповнити листок непрацездатності працівника!

Заповнюється листок непрацездатності закладом охорони здоров’я, але щоб не було проблем з його оплатою, він повинен бути заповнений правильно. Працівник перед тим, як забирати листок непрацездатності з медичної установи, повинен самостійно перевірити...

10 Жов

ІНСТИТУТ РЕАДМІСІІ ОСІБ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Анотація. У статті досліджено наукові підходи щодо місця реадмісії осіб у правовій системі. Визначено, що реадмісія осіб є інститутом міжнародного міграційного права як комплексної галузі міжнародного права. До її структури входять норми інших базови...

10 Жов

Правове забезпечення фінансування СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Розглянуто основні недоліки правового забезпечення фінансування сфери охорони здоров’я в Україні та шляхи їх усунення. Проаналізовано правові засади медичної рефо­рми й основний принцип, на якому ґрунтується автономія медичних закладів,  «...

10 Жов

УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ РЕФОРМИ ТА ЄВРОПЕРСПЕКТИВИ

Висвітлено проблему удосконалення публічного управління сферою охорони здоров’я. Наголошено на важливості забезпечення медичних прав громадян під час реалізації реформи системи охорони здоров’я. Зро­блено висновок про ефективність реформи та її відпо...

10 Жов

ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PREREQUISITES OF INTRODUCING OF INSTITUTE OMBUDSMAN OF EUROPEAN UNION

Стаття присвячена дослідженню причин та умов запровадження інституту омбудсмена в інституційну та правову систему Європейського Союзу. Вивчено історичні та політичні чинники, які вплинули на закріплення інституту омбудсмена Європейського Союзу. Розгл...

13 Бер

На що звернути увагу при оформленні кредитних договорів щоб не потрапити в кредитну пастку

– Що варто робити позичальнику, якщо він у певний момент не може сплачувати кредит банку? Кращий спосіб вирішення такої проблеми – особисте звернення до банку з проханням переглянути умови кредитного договору, тобто провести реструктуризацію боргу. П...